Pravidelný používateľ si môže požičať maximálne štyri bicykle, preto si môže kúpiť 4 abonentky a dostať 4 karty.

Bicykle Mária Valéria Bike sa môžu používať v rámci administratívnych hraníc miest Esztergom a Štúrovo.

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme MVbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, PecsiKe, Tbike, Vbike. MVbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

Karta Mária Valéria Bike

Karta Mária Valéria Bike je plastová karta s jedinečným identifikátorom, ktorá oprávňuje držiteľa karty na vypožičanie jedného bicykla. Užívateľ môže mať maximálne 4 karty.

O kartu môžete požiadať uzatvorením Užívateľskej zmluvy, predplatením ročnej alebo polročnej abonentky a poplatku za kartu, alebo doplnením minimálnej sumy na predajných miestach kariet a v ústrednej kancelárii služieb zákazníkom, ktorých adresy sú uvedené na obrazovkách ovládacích stĺpikov v ponuke, pod položkou „Predajné miesta kariet”, respektíve na domovskej stránke www.mariavaleriabike.eu. S osobou mladšou ako 14 rokov nie je možné uzatvoriť zmluvu o používaní.

Poplatok za ročnú abonentku a za kartu

Na používanie karty Mária Valéria Bike je potrebné kúpiť polročnú alebo ročnú abonentku, ktorá umožní prístup k systému Mária Valéria Bike.

Na prenájom užívateľov
EURO HUF
Ročná abonentka 20 6500
Polročná abonentka 12 4000
Mesačná abonentka 2,5 850
Poplatok za kartu Mária Valéria Bike 2 600

Pri zakúpení karty musíte na každú kartu pridať sumu v hodnote minimálne 1000 HUF alebo 3 EUR. Doplnená suma sa môže použiť počas doby platnosti abonentky, alebo počas doby platnosti novej abonentky zakúpenej do jedného mesiaca od vypršania platnosti abonentky. Do jedného mesiaca od vypršania platnosti abonentky bude nevyužitá suma vrátená na predajných miestach. Poplatok za výpožičku bicykla sa odpočíta z doplnenej sumy. Ak je váš zostatok záporný alebo platnosť vašej karty vypršala, nebudete si môcť požičať bicykel. Dokovací stojan tom prípade vydá signál v podobe prerušovaného pípania. Po opätovnom doplnení karty budete musieť vyrovnať záporný zostatok a potom ju doplniť sumou minimálne 1 000 HUF alebo 3 EUR. Doplnenie karty MáriaValériaBike je možné na predajných miestach kariet a v ústrednej kancelárii služieb zákazníkom na webovej stránke www.mariavaleriabike.eu. Abonentky si môžete zakúpiť spolu s kartou alebo s predĺžením karty na predajných miestach kariet.

Poplatok za výpožičku

So zakúpeným platným lístkom alebo platnou abonentkou je prvá polhodina každej novej výpožičky bezplatná. (na tradičných bicykloch) Po prvej polhodine sa každá ďalšia začatá polhodina považuje za výpožičku a bude vyúčtovaná.

V prípade elektrických bicyklov každá začatá polhodina výpožičky je spoplatnená 0,50 eurami.

Poplatok za výpožičku
EURO HUF
Tradičný bicykel
Prvá polhodina je bezplatná

Každá ďalšia začatá polhodina

0,5 200
Elektrický bicykel
Každá začatá polhodina 0,5 200

Minimálne doplnenie zostatku

3 1000

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak sa vypožičaný bicykel do 10 hodín nevráti na niektorú výpožičnú stanicu, bicykel bude vyhlásený za stratený a bude po ňom pátrať.

Výpožička s kartou Mária Valéria Bike


S vlastnou kartou môžete začať výpožičku priamo na dokovacom stojane. Ak chcete použiť bicykel, priložte Vašu kartu k čítačke kariet na dokovacom stojane. Potom dostanete zvukový a blikajúci svetelný signál a zámok bicykla sa odomkne. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu môžete bicykel vyzdvihnúť. Ak sa tak nestane, zámok sa zatvorí. Po začatí výpožičky máte 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. V prípade, ak zistíte problém s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.), môžete ho v priebehu vyššie uvedených 2 minút bezplatne vrátiť do dokovacieho stojane môžete signalizovať priamo na stĺpiku ovládania.

Čo môžem robiť s kartou Mária Valéria Bike na ovládacom stĺpiku?

● Dopytovať sa na zostatok a históriu pohybu: Môžete sa dopytovať na svoj aktuálny zostatok, pozrieť si dobu platnosti Vašej karty, posledné štyri cesty a kód bicykla, ktorý ste si požičali.
● Signalizácia poruchy: Ak narazíte na dokovací stojan alebo bicykel s poruchou, môžete poslať alarm.