Pre pravidelných používateľov ponúka Mária Valéria Bike výhodné ceny! Za použitie sa platí: Cena abonentky + Poplatok za kartu + Poplatok za výpožičku

Poplatok za abonentku a za kartu 

Na používanie karty Mária Valéria Bike je potrebné kúpiť mesačná, polročnú alebo ročnú abonentku, ktorá umožní prístup k systému Mária Valéria Bike.

Na prenájom užívateľov
EURO HUF
Ročná abonentka 20 6500
Polročná abonentka 12 4000
Mesačná abonentka 2,5 850
Poplatok za kartu Mária Valéria Bike 2 600

Na používanie karty Mária Valéria Bike, je potrebné kúpiť mesačná, polročnú alebo ročnú abonentku, ktorá umožní prístup k systému Mária Valéria Bike.

Abonentky si môžete zakúpiť spolu s kartou alebo predĺžením karty na predajných miestach kariet.

Pri zakúpení karty musíte na každú kartu pridať sumu v hodnote minimálne 1000 HUF alebo 3 EUR. Doplnená suma sa môže použiť počas doby platnosti abonentky, alebo počas doby platnosti novej abonentky zakúpenej do jedného mesiaca od vypršania platnosti. Do jedného mesiaca od vypršania platnosti bude nevyužitá suma vrátená na predajných miestach. Poplatok za výpožičku bicykla sa odpočíta z doplnenej sumy.

Príležitostný používateľ

 

Príležitostný používateľ

EURO HUF
Lístok na 24 hodín 1,3 400
Lístok na 72 hodín 3 1000
Lístok na 1 týždeň 5 1500

V prípade jednodňového nákupu vstupeniek systém zablokuje 5 000 HUF alebo 15 EUR ako zálohu na bankovom účte zákazníka.

V prípade zakúpenia 3-dňového alebo týždenného lístka, systém zablokuje 10 000 HUF alebo 30 EUR ako zálohu na bankovom účte zákazníka.

Cena lístka a poplatok za výpožičku sa odpočíta z vkladu v deň nasledujúci po dátume vypršania platnosti zakúpeného lístka. Následne systém oznámi banke, že zvyšnú sumu je možné odblokovať. V zmysle našej zmluvy uzatvorenej s našou bankou bude zvyšok blokovanej sumy uvoľnený na účte zákazníka do 5 pracovných dní.

Poplatok za výpožičku

So zakúpeným platným lístkom alebo platnou abonentkou je prvá polhodina každej novej výpožičky bezplatná. (na tradičných bicykloch) Po prvej polhodine sa každá začatá polhodina považuje za výpožičku a bude vyúčtovaná. 

V prípade elektrických bicyklov každá začatá polhodina výpožičky je spoplatnená 0,50 eurami.

Poplatok za výpožičku
EURO HUF
Tradičný bicykel
Prvá polhodina je bezplatná

Každá ďalšia začatá polhodina

0,5 200
Elektrický bicykel
Každá začatá polhodina 0,5 200

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak sa vypožičaný bicykel do 10 hodín nevráti na niektorú výpožičnú stanicu, bicykel bude vyhlásený za stratený a bude sa po ňom pátrať.