1. INFORMÁCIE OTP BANKY O AKCEPTOVANÍ KARIET

  2. Možnosti platby na našej webovej stránke:

Online platbou kreditnou kartou prostredníctvom servera Bankového Terminálu OTP.

Kliknutím sem si môžete stiahnuť vo formáte PDF Informácie OTP Banky o akceptovaní internetovej karty Informácie OTP Banky o akceptovaní internetovej karty.

Pri platbe kreditnou kartou budete presmerovaný na platobnú stránku OTP Bank (otpdirekt.hu) a platba sa uskutoční priamo na stránke prevádzkovanej bankou v súlade s pravidlami a bezpečnostnými predpismi medzinárodných kartových spoločností, nie na stránkach T-Systems Magyarország Zrt.

Spoločnosť T-Systems Magyarország Zrt. (ako prijímací bod karty) nemá prístup k žiadnym údajom, číslam ani dátumom vypršania platnosti vašej karty alebo účtu, ktorý je za ňou, ani do nich nemôže nahliadnuť.

Ak chcete uskutočniť platbu kreditnou alebo debetnou kartou, pripravte si, prosím, svoju kartu!

Budete potrebovať nasledujúce údaje:

  1. Číslo karty

13 až 19 ciferné embosované alebo vytlačené číslo na prednej strane karty

  1. dátum ukončenia platnosti karty

Embosované alebo vytlačené číslo na prednej strane karty vo formáte mm/rr.

  1. Overovací kód

Posledné tri číslice číselného radu na paneli podpisu na zadnej strane karty: CVV2, alebo CVC2. Ak na Vašej karte

 

taký kód nie je uvedený, nechajte, prosím, príslušné pole na platobnej stránke prázdne.

Predná strana bankovej karty


 

Zadná strana bankovej karty   

 3. V našom obchode môžete platiť nasledujúcimi typmi kariet:

Visa (embosované)

MasterCard (embosované)

American Express (embosované)

VISA Electron a MasterCard Electronic (nie embosované)

V prípade týchto kariet určuje vydávajúca banka, či umožňuje použitie karty na internete. Ak banka, ktorá vydala Vašu kartu Electron povolila používanie karty na internete, môžete samozrejme platiť kartou v našom internetovom obchode. Presné informácie Vám poskytne banka, ktorá kartu vydala. Karty vydané OTP Bankou

sú samozrejme akceptované.

Maestro (nie embosované)

Akákoľvek karta Maestro vydaná akoukoľvek bankou je akceptovaná na internetovom platobnom rozhraní v OTP Banky. Podmienkou akceptácia je, aby banka, ktorá vydala Vašu kartu podporovala tiež použiteľnosť kariet Maestro pre transakcie e- commerce. Obráťte sa, prosím, na svoju banku!

Na ďalšie zvýšenie bezpečnosti prijímania internetových kariet OTP Banka zaviedla službu Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC).  Podstata služby spočíva v tom, že banka, ktorá vydala platobnú kartu poskytne držiteľovi karty ďalšiu možnosť identifikácie, ktorá

bude overená počas transakcie a jasne identifikuje osobu, ktorá kartu používa.

Ak u banky, ktorá vydala vašu kartu, služba VbV/MSC nie je k dispozícii, alebo ste o ňu nepožiadali, postup

platby sa nemení. Webový obchod vás presmeruje na stránku OTP, kde zadáte údaje o svojej karte (číslo karty, dátum vypršania platnosti, overovací kód) a cena za tovar/služby, ktoré ste si zakúpili, bude vyrovnaná.

Ak je k dispozícii vo Vašej banke služba VbV/MSC a Vy ju používate, postup platobnej transakcie sa zmení. Údaje o svojej karte (číslo karty, dátum vypršania platnosti, overovací kód) budete musieť zadať stále na platobnom rozhraní OTP Banky.  Následne však Banka Vás automaticky presmeruje na príslušnú stránku banky, ktorá kartu vydala, kde budete musieť dokončiť proces identifikácie. Po úspešnej identifikácii platobná transakcia bude pokračovať, dostanete správu o úspešnosti transakcie a budete presmerovaný naspäť do rozhrania internetového obchodu. Ak sa Vám nepodarí identifikácia, transakcia je neúspešná.