Osoby mladšie ako 14 rokov si nemôžu požičať bicykel.

Bicykle Mária Valéria Bike sa môžu používať v rámci administratívnych hraníc miest Esztergom a Štúrovo.

Registrácia

Na používanie systému Mária Valéria Bike je potrebná registrácia, ktorú môžete vykonať na stránke www.mariavaleriabike.eu.

Ak ste sa už v minulosti zaregistrovali v systéme MVbike, tak Vaša registrácia je platná aj v ďalších online platformách systémov: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, PecsiKe, Vbike. MVbike lístky a permanentky ale nie je možné používať v prípade týchto ďalších štyroch systémoch. Na využitie týchto systémov je nutné si kúpiť lístok alebo permanentku pre danú lokalitu.

Kúpa lístkov

Po registrácii k výpožičke bicykla si musíte zakúpiť lístok umožňujúci prístup do systému Mária Valéria Bike, ktorý je k dispozícii aj na webovej stránke www.mariavaleriabike.eu. Lístok je platný na obdobie, ktoré si zvolíte. Toto obdobie môže trvať 24 hodín, 72 hodín alebo 7 kalendárnych dní (168 hodín). Platný lístok oprávňuje používateľa na vypožičanie bicykla, maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti.

 Príležitostní používatelia
EURO HUF
Lístok na 24 hodín 1,3 400
Lístok na 72 hodín 3 1.000
Lístok na 1 týždeň 5 1.500

V prípade jednodňového nákupu vstupeniek systém zablokuje 5 000 HUF alebo 15 EUR ako zálohu na bankovom účte zákazníka.

V prípade zakúpenia 3-dňového alebo týždenného lístka, systém zablokuje 10 000 HUF alebo 30 EUR ako zálohu na bankovom účte zákazníka.

Cena lístka a poplatok za výpožičku sa odpočíta z vkladu v deň nasledujúci po dátume vypršania platnosti zakúpeného lístka. Následne systém oznámi banke, že zvyšnú sumu je možné odblokovať. V zmysle našej zmluvy uzatvorenej s našou bankou bude zvyšok blokovanej sumy uvoľnený na účte zákazníka do 5 pracovných dní.

Poplatok za výpožičku

So zakúpeným platným lístkom alebo platnou abonentkou je prvá polhodina každej novej výpožičky bezplatná. (na tradičných bicykloch) Po prvej polhodine sa každá ďalšia začatá polhodina považuje za výpožičku a bude vyúčtovaná.

V prípade elektrických bicyklov každá začatá polhodina výpožičky je spoplatnená 0,50 eurami.

Poplatok za výpožičku
EURO HUF
Tradičný bicykel
Prvá polhodina je bezplatná

Každá ďalšia začatá polhodina

0,5 200
Elektrický bicykel
Každá začatá polhodina 0,5 200

Maximálne trvanie výpožičky môže byť 10 hodín pri jednej príležitosti. Ak sa vypožičaný bicykel do 10 hodín nevráti na niektorú výpožičnú stanicu, bicykel bude vyhlásený za stratený a bude sa po ňom pátrať.


Výpožička s PIN kódom


Výpožičku môžeme uskutočniť  po registrácii a zakúpení lístka. Po výbere položky „Výpožička s PIN kódom“ z menu zadajte 8-ciferný kód a po potvrdení zadajte poradové číslo dokovacieho stojana vybraného bicykla. Následne bude vybraný dokovací stojan zvukovým a svetelným signálom signalizovať, že bicykel je z neho možné vyzdvihnúť. Svetelný signál bliká 20 sekúnd, po túto dobu je bicykel pripravený na použitie. Ak sa tak nestane, dokovací stojan bicykel znovu zablokuje. Po začatí výpožičky máte 2 minúty na kontrolu technického stavu bicykla. Potom sa začína počítať poplatok za výpožičku. V prípade, ak zistíte problém s bicyklom (vandalizmus, defekt, poškodenie atď.), môžete ho v priebehu vyššie uvedených 2 minút bezplatne vrátiť do dokovacieho stojana. Poruchu bicykla alebo dokovacieho stojana môžete signalizovať priamo na  riadiacom stĺpiku.


Čo môžem robiť s PIN kódom na stĺpiku ovládania?

● Dopytovať sa na zostatok a históriu pohybu: Môžete sa dopytovať na svoj aktuálny zostatok, posledné štyri cesty a kód bicykla, ktorý ste si požičali.
● Signalizácia poruchy: Ak narazíte na dokovací stojan alebo bicykel s poruchou, môžete poslať upozornenie.