1. sz. Melléklet „MVbike Közösségi Bérkerékpár Rendszer” – „MVBIKE” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A Mária Valéria Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer a „Mária Valéria Bike” - Határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban című SKHU/1601/2.2.1/127 azonosító számú projekt keretében megvalósult közösségi bérkerékpár rendszer. A MV Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer (továbbiakban: „MVBike”) új közlekedési lehetőség Esztergomban és Párkányban. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain, városi funkciók (iskolák, óvodák, hivatalok) és üzemek közelében található egységes formavilágú állomásokból kölcsönözhetők, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatók.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a MVbike kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után e-mail-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége.

A kerékpárok a nap 24 órájában kölcsönözhetők.

A MVbike kártya egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel használóját. A fél év vagy egy év érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken és a Központi ügyfélszolgálati Irodán kártya bérleti díj, a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és minimum összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a MVbike Rendszer egyedi megjelenésű, MVbike jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy MVbike feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete. A vonatkozó kártya díjról, bérleti díjról, valamint a feltöltött összegről az adott értékesítési pont saját nevében állít ki számlát.

Az alkalmi Használatba vevőknek a MVbike Rendszer használatához a www.mariavaleriabike.eu honlapon, vagy a regisztrációs lehetőséggel rendelkező MVbike kölcsönző állomásoknál vagy a kártyaértékesítő helyeken vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodán ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a MVbike kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után e-mail-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége. Üzemeltető nem szavatolja az SMS sikeres megérkezést, annak elmaradásáért Üzemeltető nem felel.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva.

A Mária Valéria Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer Esztergom és Párkány Város Önkormányzatának tulajdonában van, a MVbike rendszer üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a MVbike Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF valamennyi a MVbike Rendszert használó Használatba vevő által a MVbike Rendszer üzemeltetőjével kötött, a MVbike kártya és bérkerékpár használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a MVbike Rendszeren történő regisztrációval, illetve a kártyaértékesítőhelyeken az MV Bike kártya és bérlet megvásárlásával kifejezetten elfogadja.

 • A call center elérhetősége: +36-20/420-6078; +36-20/422-8880 (A call center ügyfélszolgálat vonatkozásában Üzemeltető a Neuzer Kft-t mint közreműködőt veszi igénybe)
 • A honlap címe: www.mariavaleriabike.eu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Dokkoló: a Kölcsönző állomásokon található, a MVbike kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
 2. MVbike kerékpár: olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít.
 3. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a MVbike kártya határozott időre szóló használatára szerződést köt, vagy alkalmi Használatba vevőként regisztrál, és a pozitív egyenleggel rendelkező MVbike kártya, illetve az e-mail-ben kapott pin kód és a megvásárolt jegy birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a MVbike kerékpár használatára.
 4. MVbike kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozott időre, fél vagy egy évre használatba vehető mágnes kártya.
 5. Kölcsönzés: a MVbike kerékpár használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.
 6. Kölcsönző állomás: Esztergom és Párkány Város közigazgatási területén belül található, a MVbike kerékpár kölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú MVbike kerékpárból áll.
 7. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról.
 8. Központi Ügyfélszolgálati Iroda: a Használatba vevő a MVbike kártyára vonatkozó szerződést megkötheti, a MVbike kártyát a MVbike kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, on-line történő jegyvásárlás, egyenleg feltöltés esetén számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. A személyes hibabejelentést az Ügyfélszolgálat a diszpécser központ felé írásban továbbítja, rendszerbeli, technikai problémák megoldásában egyéb módon nem kompetens.

  Központi Ügyfélszolgálati iroda: neve, címe, nyitva tartása, és elérhetőségei:
  Név: Altrix Sport Bolt
  Cím: Esztergom, Kossuth Lajos u. 65, 2500
  Tel.: (06 33) 502 175
  E-mail: bolt@neuzer-bike.hu
  Nyitva tartás:
  Hétfő – péntek: 9.00-17.00
  Szombat: 9.00-12.00
  Vasárnap: -

  Kártyaértékesítő helyek: nevei, címei, nyitva tartásai, és elérhetőségei:
  Név: Rugby Club Hostel és Sportcentrum
  Cím: 2500 Esztergom, Nagy Duna sétány 1.
  Tel.: +36 20 4760 454
  E-mail: info@rugbyclub.hu
  Nyitva tartás:
  Hétfő – péntek: 8.00-22.00
  Szombat: 8.00-22.00
  Vasárnap: 8.00-22.00

  Név: Mestská športová organizácia
  Cím: Športová 5, Štúrovo, 943 01
  Tel.: +421 36 752 4867
  E-mail: -
  Nyitva tartás:
  Hétfő-szerda-péntek: 9.00-14.00

  Név: Wellness hotel Thermal Štúrovo / Thermal Wellnesshotel Párkány
  Cím: 94301 Štúrovo, Pri Vadaši 2
  Tel.: +421 36 756 0101
  E-mail: hotel@vadas.sk
  Nyitva tartás:
  Hétfő – péntek: Zárva
  Szombat-Vasárnap: Zárva

 9. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a MVbike kártyát (mágnes kártyát) megvásárolhatja, a MVbike kártyára a kívánt összeget feltöltheti.
 10. A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitva tartásuk a www.mariavaleriabike.eu honlapon érhető el.
 11. Vezérlő oszlop: a MVbike kártya leolvasására, illetve a kapott pin-kóddal történő kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya-olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet. A regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál lehetőség van regisztrációra.
 12. Üzemeltető: a MVbike Rendszer üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044852, székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36., levelezési cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36., adószám: 12928099-2-44, e-mail cím: kiss.balint@t-systems.hu).
 13. Rendszer: „Mária Valéria Bike” - Határon átnyúló közbringa rendszer Esztergomban és Párkányban című SKHU/1601/2.2.1/127 azonosító számú projekt keretében megvalósult Mária Valéria Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer elnevezésű bérkerékpár rendszer
 14. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.mariavaleriabike.eu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Esztergom és Párkány város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára, a vonatkozó szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a MVbike kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

Az MVbike Kártya megvásárlásával a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A jelen ÁSZF 2019. december 27. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit módosítani, a módosítások a módosításkor hatályban lévő vonatkozó szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben köteles az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül a MVbike Kártyáját az Üzemeltető részére a ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen A MVbike Kártya visszaadásának elmulasztása az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A Felek között külön nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó.

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek

III.1. Rendszeres Használatba vevők számára

A tartós jellegű MVbike Kártya, bérlet megvásárlása minden esetben személyesen, a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A megvásárolt MVbike Kártya érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő a kártya érvényességi idejét meghosszabbítani, és új bérletet kizárólag a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy, a Kártyaértékesítési helyeken tud vásárolni.

18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy MVbike Kártyával l rendelkezhet és így, egyidejűleg legfeljebb négy MVbike kerékpárt kölcsönözhet.

18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy MVbike Kártyával rendelkezhet.

Nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű MVbike Kártyával rendelkezhet. Tíz MVbike kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő külön megállapodás alapján.

A tartós jellegű MVbike Kártya megvásárlásához az Üzemeltető, valamint a saját nevében, de az Üzemeltető javára eljáró kártyaértékesítő az alábbi adatokat kéri:

 • név, születési név
 • állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)
 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím

 

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány és lakcímkártya vagy útlevél), szlovák és egyéb állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány szükséges. Magyarországon letelepedési engedéllyel – beleértve az ideiglenes letelepedési engedélyt – rendelkező nem magyar állampolgárok esetében, a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályokat a jelen ÁSZF VI. pontja tartalmazza.

A nem természetes személy, intézmény, civil szervezet Használatba vevő, amennyiben Magyarországon és/vagy Szlovákiában nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával). Amennyiben Magyarországon és/vagy Szlovákiában nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal vásárolhat MVbike Kártyát, valamint bérletet. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a vásárlás előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A MVbike kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a MVbike kerékpár Kölcsönző állomásain található kerékpárok használatára.

A MVbike kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a MVbike kártya használatára, akinek a részére az adott MVbike kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott MVbike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját, a MVbike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a MVbike kártya kibocsátásra került.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a MVbike kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított MVbike kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A MVbike kártyához kapcsolódó egyenleg maximális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg maximum mértékében korlátozott.

III.1.1. A MVbike kártya

A MVbike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a kártya használóját.

MVbike kártyát igényelni az éves vagy fél éves bérlet és a MVbike kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában lehetséges, melyek címei a vezérlő oszlopok képernyőin a „Kártyaértékesítő helyek” menüpont alatt jelöltek, illetve a Weboldalon érhetők el.

A MVbike kártya érvényességi ideje megegyezik a bérlet lejárati idejével. A MVbike kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában új bérlet megvásárlásával automatikusan meghosszabbodik.

Ha a Használatba vevő a részére kiállított MVbike kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új MVbike kártyát köteles vásárolni. A Használatba vevő felelős a részére kiállított MVbike kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A MVbike kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott MVbike kártya ki lett állítva. A Használatba vevő köteles a részére kiállított MVbike kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon a call centeren keresztül.

III.1.2. Éves bérlet és kártya díj

A MVbike kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a MVbike kártya díja a Weboldalon kerül feltűntetésre. Szlovákiában lévő kártyaértékesítési helyen vásárolt bérlet esetében a euróban meghatározott díj, míg Magyarországon lévő kártyaértékesítési helyen, Központi Ügyfélszolgálati Irodában vásárolt bérelt esetében a forintban meghatározott díj fizetendő.

Bérletek és a kártya díja
EUR FT
Éves bérlet 20 6500
Féléves bérlet 12 4000
Havi bérlet 2,5 850
A Mária Valéria Bike kártya díja 2 600

Amennyiben a bérlet időtartama alatt a III.1.3 pont szerinti kölcsönzési díj nő, vagy a díjmentes időtartam csökken, a bérlet 8 napon belül azon országban lévő bármelyik kártyaértékesítő helyen visszaváltható, ahol a vásárlás történt, és az időarányos összeg visszatérítésre kerül.

A bérletek a MVbike kártyaigényléssel, illetve a MVbike kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyeken, új MVbike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

Ezen felül a MVbike kártya kiváltásakor minimum 1.000,- Ft / 3 EUR összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott MVbike kártyára. A feltöltött összeg a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni a fel nem használt összeg a Kártyaértékesítő helyeken visszafizetésre kerül. A MVbike kerékpár kölcsönzésének díja a feltöltött pénzösszegből kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a MVbike kártya, vagy bérlet érvényessége lejár, a MVbike kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Dokkoló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A MVbike kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell, majd ismét minimum 1.000,- Ft-ra / 3 EUR-ra fel kell tölteni. A MVbike kártya feltöltésére a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában és a Weboldalon van lehetőség.

III.1.3. Kölcsönzés díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első fél órája a megvásárolt, érvényes bérlettel ingyenes. Az első fél óra után minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A kölcsönzés díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

III.1.4. Kölcsönzés MVbike kártyával

A MVbike kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Dokkolónál tudja a kölcsönzést megkezdeni. A MVbike kerékpár használatbavételéhez kártyát a dokkolón található kártya olvasóhoz kell érinteni. Ezt hang és villogó fényjelzés követi, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár kiemelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 perc van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. A kerékpáron lévő hiba (vandalizmus, defekt, törések stb.) észlelésekor, a kerékpár visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen, az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról Használatba vevő köteles jelzés leadni a vezérlőoszlopnál.

III.2. Alkalmi Használatba vevők számára / Eseti jellegű bérlés

Eseti jellegű MVbike bérlésre olyan 14. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik tartós jellegű MVbike Kártyával nem rendelkeznek. Nem természetes személy eseti jellegű bérlésre nem jogosult. Az eseti jellegű bérléshez a Használatba vevőnek bankkártyával és mobiltelefonnal kell rendelkeznie. A bankkártyán legalább a letét összegének megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia.

Eseti jellegű bérlés a Weboldalon kezdeményezhető.

Az eseti jellegű bérlés hatálya a kiválasztott Jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Használatba vevő több eseti jellegű bérlést kíván kezdeményezni, a letét összege a bankkártyán minden egyes bérléssel összefüggésben egyenként befoglalásra kerül. Az eseti vonatkozásában szerződő félnek a használt bankkártya tulajdonosa minősül. A weboldalon értékesítést végző szolgáltató nem vizsgálja a használt bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően az értékesítőt felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések jogszerűen megkötöttnek tekintendők, a szerződések teljesítése ellenében fizetendő díjakat az értékesítő a Használatba vevő bankkártyán a befoglalt összegből levonja.

III.2.1. Regisztráció

A MVbike rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.mariavaleriabike.eu oldalon és a regisztrációs lehetőséggel rendelkező MVbike kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál végezhető el. Ezen MVbike kölcsönző állomásokat megtalálja a vezérlő oszlop „Kölcsönző állomások” menüpontja alatt, illetve a Weboldalon.

A regisztráció során megadott e-mail címre 8 számjegyű PIN kód kerül küldésre, mely a továbbiakban a Használatba vevő azonosítására szolgál.

Amennyiben az MVbike rendszerben már érvényes regisztrációval rendelkezik, abban az esetben az itt felsorolt rendszerek online felületén is regisztrációval bír: BabiBike, EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, PecsiKe, Vbike. Azonban az MVbike rendszerhez tartozó érvényes jegy vagy bérlet nem használható a felsorolt további rendszerek esetében. Az egyes rendszerek használatához az adott területhez tartozó jegy vagy bérlet megváltására van szükség.

 

III.2.2. Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a MVbike rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltania, melyet szintén megtehető a www.mariavaleriabike.eu weboldalon.

Jegyár
EUR FT
24 órás jegy 1,3 400
72 órás jegy 3 1000
1 hetes jegy 5 1500

A jegy a kiválasztott időtartamig érvényes. Ez az időtartam lehet 24 órás, 72 órás vagy 1 heti. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Használatba vevőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

Jegyek ára a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 5.000 Ft-ot (Szlovákiában lévő Kártyaértékesítő hely esetén 15 EUR-t) befoglal letétként a Használatba vevő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Használatba vevő bankszámláján. A letét összege a Használatba vevővel szembeni díjkövetelések (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Használatba vevő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

III.2.3. Kölcsönzés díja

A kölcsönzés díja a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre. Hagyományos kerékpárok esetében az első fél óra díjmentes.

Kölcsönzés díja
Első fél óra ingyenes EUR FT
Hagyományos kerékpár
Minden megkezdett félóra 0,5 200
Elektromos kerékpár
Minden megkezdett félóra 0,5 200

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet

III.2.4. Kölcsönzés PIN kóddal

Kölcsönzésregisztráció és jegyvásárlás után kezdeményezhető. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után kell megadni a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után kell megadni a kiválasztott kerékpár sorszámát. Ezt a dokkolóról lehet leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 perc van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. A kerékpáron lévő hiba (vandalizmus, defekt, törések stb.) észlelésekor a kerékpár visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzés adandó le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

III.3. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Dokkolóból a MVbike kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a MVbike kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a MVbike kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb MVbike kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni. Ebben az esetben kérjük forduljon a Diszpécser Központhoz.
 2. A Kölcsönzést követően a Használatba vevő a MVbike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A MVbike kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.
 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Kölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a MVbike kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja. A kerékpárok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról az Üzemeltető gondoskodik. Tekintettel azonban arra, hogy kölcsönző állomásokon nincs folyamatos személyes felügyelet, előfordulhat, hogy a Használatba vevők a használat során meghibásodott kerékpárokat helyeznek el (visznek vissza). Ennek okán a kerékpár rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról történő gondoskodás felelőssége megoszlik az Üzemeltető és a Használatba vevő között, Használatba vevő köteles a IV/6. pont szerint eljárni.
 4. Az MVbike rendszer részét képező tárgyi eszközök az Esztergom Város Önkormányzata, illetve Párkány Város (Mesto Štúrovo) tulajdonában vannak, tehát a rendszer részét képező tárgyi eszközökben a Felhasználó által okozott károk Esztergom Város Önkormányzata, illetve Párkány Város kárának minősülnek. A Használatba vevő az MVbike rendszer szerződésszegő használata során az Üzemeltető tulajdonában lévő tárgyi eszközökben is kárt okozhat; az ilyen károk az Üzemeltető kárának minősülnek, amely károkért a Használatba vevő az Üzemeltetővel szemben felelős. A kárt okozó Használatba vevővel szembeni kárigény-érvényesítésének lehetőségét a Esztergom Város Önkormányzata, illetve Párkány Város jogosult átruházni az Üzemeltetőre, a jogérvényesítés során a kárt okozó Használatba vevővel szemben az Üzemeltető is felléphet.

III.4. A szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, orvoslási határidő szabása nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a MVbike kártya vagy a MVbike kerékpár használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a MVbike kerékpárt valamely Kölcsönző állomáson visszahelyezni és a MVbike kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a MVbike kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a MVbike kártyát érvényteleníti. A MVbike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg Használatba vevő 40.000,- Ft kötbért köteles Üzemeltető részére megfizetni. A kötbért Üzemeltető jogosultakként érvényesíteni, hogy a felmondással érintett MVbike kártyán található egyenlegből a kötbér összegét levonja. Amennyiben Használatba vevő több szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.
 2. A szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb szerződés megkötését visszautasítsa, ezt egyúttal jelezze a Kártyaértékesítő helyek részére amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.
 3. A Használatba vevő a tartós jellegű szerződést bármikor jogosult egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a MVbike kártyát is visszajuttatni, azon országban lévő bármelyik kártyaértékesítő hely részére, ahol a vásárlás történt.. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a MVbike kártya érvénytelenítésre kerül, és az azon lévő, fel nem használt egyenleg összege visszafizetésre kerül a Használatba vevő részére.

IV. Az MVbike KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. A MVbike Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a MVbike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő a MVbike kerékpárt a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul a call centeren értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a MVbike Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 2. A MVbike Kerékpár kizárólag Esztergom és Párkány közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a www.mariavaleriabike.eu címen.
 3. A Használatba vevő a MVbike kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 4. A Használatba vevő köteles a MVbike Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 5. A Használatba vevő a MVbike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a MVbike kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 7. Használatba vevő köteles a MVbike kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 8. A Használatba vevő a MVbike kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 9. Tilos a MVbike kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A MVbike kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.
 10. A Használatba vevő más utasokat a MVbike kerékpáron nem szállíthat.
 11. Tilos a MVbike kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 12. A Használatba vevő a MVbike kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36-20/420-6078; +36-20/422-8880 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a MVbike Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
 2. Üzemeltető a MVbike kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a MVbike kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a +36-20/420-6078; +36-20/422-8880 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
 3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
 4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.mariavaleriabike.eu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a szerződés megkötésekor megismert, és a vonatkozó szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel, kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő akár írásban, akár szóban a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltűntetett elérhetőségein.
 2. A panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Központi Ügyfélszolgálati Iroda írásban továbbít az Üzemeltető felé.
 3. A panaszra az Üzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad érdemi választ a panaszos részére, amennyiben a panasz előterjesztésekor elérhetőségeit megadta.

VIII. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 1. Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására a módosítás hatályba lépését legalább 10 nappal történő közzététel útján. Közzétételnek minősül a weboldalon történő közzététel. Amennyiben a kölcsönzés díja emelkedik, vagy a díjmentes időtartam csökken, Üzemeltető az MVbike kártyával rendelkező Használatba vevőt köteles az általa, az Üzemeltető részére korábban megadott email címre közvetlenül is küldeni a tájékoztatást. Ennek esetleges elmaradása nem akadálya a díj, időtartam módosításának, azonban Használatba vevő a III. 1.2 pont szerinti, a bérelt visszaváltására vonatkozó jogát a módosítás hatályba lépésétől számított 30 napig gyakorolhatja.
 2. Üzemeltető előzetesen a Weboldalon található Hirdetmények alatt, valamint a Központi Ügyfélszolgálati Irodában és a Kártyaértékesítő helyeken a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás
  • a szolgáltatás leírását, működését az I. 14. pont szerinti weboldal tartalmazza.
  • a vállalkozás neve az I. pontban mint üzemeltető található.
  • A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban az üzemeltető alatt található.
  • Az üzemeltető üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A fogyasztó a panaszait az üzemeltető I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.
  • A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a jelen ÁSZF valamint a weboldal tartalmazza.
  • Üzemeltető határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege függ a bérlés időtartamáról, amelynek számítási módját a jelen ÁSZF, valamint a weboldal tartalmazza.
  • A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód ellenértékeként felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatója, pénzforgalmi szolgáltatója díjat számíthat fel, üzemeltető külön díjat nem számít fel.
  • A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
  • A felhasználó 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani. Amennyiben az MVbike kártya, vagy a jegy megvásárlástól számított 14 napon belül felhasználó él a bérlés lehetőségével, a bérlés megkezdése felhasználó olyan nyilatkozatának minősül, miszerint kéri a szolgáltatás nyújtását a 14 napos határidőn belül. A felhasználó tudomásul veszi, hogy bérlés megkezdéséve megszűnik a 14 napon belüli elállási/felmondási joga.
  • az üzemeltető jelen dokumentum I.8. pontja szerint működtet ügyfélszolgálatot.
  • az üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
  • az üzemeltető és a felhasználó közötti szerződés a felhasználó által vásárolt bérlet, illetve jegy szerinti határozott időre jön létre.
  • az Alkalmi Használatba Vevő esetén a letét mértéke a III.2.2. pont szerint 5000 Ft /
   15 EUR vagy 10000 Ft / 30 EUR, amely a bankkártyán kerül befoglalásra.
  • a békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 2. Üzemeltető részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük): Név: Kiss Bálint. Cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36. E-mail cím: kiss.balint@t-systems.hu
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. december 27. napján lép hatályba.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.